Dråbende overskrift

Beskyttelse af personoplysninger

Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger Droppery B.V.

 1. Generelt

Droppery B.V. (herefter også kaldet"Droppery","vi" eller"os") behandler personoplysninger i henhold til den generelle databeskyttelsesforordning 2016/679 ("AVG") i forbindelse med levering af sine tjenester. I det omfang Droppery gør det i sin rolle som "dataansvarlig", er en sådan behandling omfattet af denne databeskyttelseserklæring, hvor vi bl.a. forklarer, hvilke data vi indsamler, til hvilke formål, og hvordan vi sikrer dem.

Det er også muligt, at Droppery behandler dine personoplysninger til fordel for og på vegne af vores kunde eller leverandør ("klient"), selv om Droppery behandler dine personoplysninger. I så fald behandler Droppery personoplysningerne i rollen som "databehandler". Hvor det er relevant, har vi indgået en behandleraftale med klienten, og du bør konsultere den relevante klients privatlivspolitik for yderligere oplysninger om håndtering, behandling og sikkerhed af dine data.

Denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger gælder heller ikke for (behandlingen af dine personlige oplysninger via) tredjepartswebsteder eller -tjenester, som der henvises til på eller via vores platform.

 

2. Identitet og kontakt

Droppery B.V.

Vossiusstraat 20, 1017 AD, Amsterdam, Nederlandene

T: 020 - 210 1895

E: [email protected]

 

3. Personoplysninger, som vi behandler, og formål

Droppery tilbyder en drop-shipping-platform og relaterede tjenester, som kunder (såsom, men ikke begrænset til: leverandører, webshops, partnere) kan deltage i.

Når du besøger vores websted(er) eller platform, anmoder om et tilbud fra os eller giver os en ordre på produkter eller tjenester, eller ansøger om et job hos os, behandler vi de personoplysninger, du giver os. Vi forklarer dette mere detaljeret nedenfor.

Besøg på websted eller platform

Når du besøger vores websted eller platform, gemmes din IP-adresse og visse trafikdata. Dette omfatter f.eks. antallet af besøgte sider, hvilken browser du bruger, eller hvilke produkter du har bestilt. Disse data bruges til statistiske formål og til at teste og forbedre brugervenligheden på vores websted(er). I denne forbindelse bruger vi også Google Analytics. Denne funktionalitet er indrettet privatlivsvenligt, idet vi har indgået en behandlingsaftale med Google, IP-adressen anonymiseres, og der deles ingen data med Google.

Hvis du ønsker at anmode om en demo eller et tilbud på et af vores produkter eller tjenester, eller hvis du kontakter os med andre spørgsmål, behandler vi følgende personoplysninger for at kunne besvare din anmodning eller forespørgsel:

 • Navne- og adresseoplysninger, erhvervsmæssigt eller andet,
 • Kontaktoplysninger som f.eks. (mobil)telefonnummer og (erhvervs)e-mailadresse

Konto Kunde

Når du som kunde ønsker at oprette en konto på vores platform, indsamler og behandler vi følgende personlige oplysninger:

 • Navne- og adresseoplysninger, erhvervsmæssigt eller andet,
 • Kontaktoplysninger som f.eks. (mobil)telefonnummer og (erhvervs)e-mailadresse
 • (Erhverv) finansielle oplysninger, f.eks. et bankkontonummer
 • [...]

I dette tilfælde behandler Droppery således dine personoplysninger som led i forberedelsen eller udførelsen af sine tjenester.

Nyhedsbrev

Hvis du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev eller har købt produkter eller tjenester fra os, vil vi lejlighedsvis holde dig informeret om vores produkter og tjenester og/eller relevante udviklinger i den forbindelse. Du kan til enhver tid afmelde dig sådanne nyhedsbreve via et link i den pågældende e-mail.

Ansøgning

Hvis du ansøger eller ønsker at søge et job hos os, kan vi indsamle og behandle følgende personoplysninger:

 • Kontaktoplysninger
 • Kontaktoplysninger som f.eks. (mobil)telefonnummer og e-mail-adresse
 • Køn
 • Fødselsdato
 • Data i forbindelse med en jobansøgning, f.eks. uddannelses- og karrieredata
 • Alle andre oplysninger, du frivilligt giver

Når du ansøger om et job hos os, opbevarer vi ovenstående oplysninger i senest 4 uger efter afslutningen af proceduren og med dit samtykke i op til 12 måneder efter afslutningen af proceduren.

 

 1. Mindreårige

Vores platform og tjenester er ikke specifikt rettet mod eller beregnet til mindreårige. Hvis det viser sig, at en mindreårigs personlige oplysninger behandles uden samtykke fra forældrene eller værgen, bedes du kontakte os via kontaktoplysningerne ovenfor, så sletter vi oplysningerne.

 

5. Personoplysninger, som vi deler med tredjeparter

Vi sælger aldrig dine personlige oplysninger til tredjeparter. I princippet deles dine personlige oplysninger heller ikke med tredjeparter, undtagen i følgende tilfælde:

 1. Eksterne partnere/virksomheder, som vi engagerer med henblik på vores produktudvikling og/eller levering af tjenester ("behandlere"), f.eks. vores it-leverandører. I forarbejdningsaftaler har vi indgået aftaler med dem om omhyggelig håndtering og sikkerhed af personoplysninger;
 2. (statslige) myndigheder eller parter, som vi skal videregive visse personoplysninger til i henhold til en juridisk forpligtelse;
 • organer eller parter for at forebygge, opdage, undersøge eller begrænse konsekvenserne af svig, sikkerhedsbrud eller andre potentielt forbudte eller ulovlige aktiviteter. Hvor det er relevant, vil vi træffe foranstaltninger i forarbejdningsaftaler vedrørende omhyggelig håndtering og sikkerhed af personoplysninger.
 1. I forbindelse med en påtænkt fusion eller overtagelse, som Droppery er involveret i, kun i det omfang delingen af (en del af) personoplysningerne er nødvendig i den forbindelse og underlagt tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger til at beskytte personoplysningerne.

Dine personoplysninger vil i princippet ikke blive overført til parter eller lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). Hvis det skulle være nødvendigt at overføre personoplysninger til parter eller lande uden for EØS, vil vi overholde de lovmæssige krav til at gøre dette.

 

6. Sikkerhed og opbevaring af personoplysninger

Vi har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine personlige oplysninger mod tab og uautoriseret adgang eller misbrug.

Vi opbevarer ikke dine personoplysninger længere end nødvendigt til de formål, hvortil personoplysningerne blev indhentet, eller i overensstemmelse med gældende lovbestemte opbevaringsperioder. Du har til enhver tid ret til at anmode om tidligere sletning af dine personoplysninger fra os. Vi vil svare inden for de gældende tidsfrister efter modtagelse af en sådan anmodning.

 

7. Dine rettigheder

Du har ret til at anmode om indsigt i, ændring, tilføjelse, sletning eller overførsel af dine personoplysninger. Desuden kan du anmode om at begrænse eller gøre indsigelse mod visse former for databehandling. Du har desuden ret til at tilbagekalde tidligere givet samtykke.

Du kan rette henvendelse eller klage vedrørende dine personlige oplysninger til os ved at bruge kontaktoplysningerne i denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger. Vi vil svare inden for de gældende tidsfrister efter modtagelse af din anmodning. For fuldstændighedens skyld informerer vi dig også om, at du har ret til at indgive en klage til tilsynsmyndigheden, "Persondataautoriteten".

I tilfælde, hvor vi ikke optræder som "dataansvarlig", men som "databehandler" (f.eks. af en klient), skal enhver anmodning om adgang til, ændring eller sletning af data gå gennem den relevante klient. Vi vil informere dig om dette, hvor det er relevant.

8. Cookies

For at vores (mobile) applikationer og websteder kan fungere korrekt og optimeres, placerer vi "cookies". Cookies er små tekstfiler, der gemmes på din computer, f.eks. for at huske indstillinger, præferencer eller surfadfærd. Cookies kan til enhver tid slettes via indstillingerne i webbrowseren.

9. Ændringer

Vi forbeholder os retten til at ændre denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger for at sikre overholdelse af gældende love og regler. Det anbefales, at du regelmæssigt konsulterer denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, så du er opmærksom på eventuelle ændringer.

 

10. Gældende lovgivning

Denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger samt eventuelle tvister, der opstår som følge af eller i forbindelse med denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, er udelukkende underlagt hollandsk lov.

 

 

Amsterdam, maj 2021